Soạn giả Trọng Nguyễn: Danh tài vọng cổ đất Bạc Liêu

Soạn giả Trọng Nguyễn: Danh tài vọng cổ đất Bạc Liêu

Hiện tại, soạn giả Trọng Nguyễn là Ủy viên của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam, Chi hội trưởng Liên chi Hội Sân Khấu Đồng Bằng sông Cửu Long, tuy giữ nhiều trọng trách quan trọng nhưng vốn dĩ là một người nghệ sĩ, nên nhiều đồng nghiệp nhận xét Trọng Nguyễn là người sống rất chí tình và giản dị...

Lịch sử một bài ca

Lịch sử một bài ca

Bài vọng cổ Giọt sữa cuối cùng của soạn giả Trọng Nguyễn ra đời đã hơn sáu năm, hát về một câu chuyện có thật, một người mẹ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, làm thổn thức trái tim nhiều người.

Trọng Nguyễn: ƠN ĐẢNG

Trọng Nguyễn: ƠN ĐẢNG

(VCĐQ) - Mẹ ơi, con đã hiểu vì sao con của mẹ trở thành người chiến sĩ trung kiên. Chỉ có Đảng – Đảng là đấng mẹ hiền, dạy cho con biết ngẩng cao đầu và đứng thẳng. Biết đổ máu cho đất nước được màu xanh hy vọng, đói rách qua rồi đời đẹp lắm, mẹ ơi! Những người cơm vãi cơm rơi, bây giờ làm chủ đất trời Việt Nam; Mẹ có vui không trong niềm vui đó – có cả máu cha ông, dòng máu quật cường

 


Get Adobe Flash player